Lattergasbrug handler ofte om risikovillighed

Lattergas fra gaspatroner er et forholdsvis nyt stof, som unge i mange tilfælde tager sammen med andre unge. Derfor er det vigtigt i dialogen med en ung at fokusere på risikovillighed og lysten til at høre til en gruppe.

Fordi rusen fra lattergas er kort, og mange unge samtidigt tror, det er ufarligt, indtager de unge det ofte “for sjov” i forskellige sociale sammenhænge.

Det kan for eksempel være til en fest, hvor nogle i den unges omgangs- eller vennekreds har taget lattergaspatroner med. Her vælger den unge måske at prøve lattergas for at vise, at han eller hun tør være med på det nyeste påfund i gruppen.

“For mange unge er det vigtigt at passe ind i og være en del af en gruppe. Så er man sammen med andre unge, der tager lattergas, kan det opfattes som naturligt også selv at prøve det. Der tænker han eller hun måske ikke så meget på risikoen og farerne ved brugen,” siger Morten Lykke Hørup, der er rusmiddelbehandler i Silkeborg.

Du kan starte en kædereaktion

Hvis du fornemmer, at den unges brug af lattergas handler netop om risikovillighed og at passe ind i en gruppe, er det en god idé at tale med den unge om gruppens adfærd og dynamik.

Morten Lykke Hørup fortæller, at han altid går til sådan en samtale med det udgangspunkt, at den unge faktisk ikke skal søge væk fra gruppen:

“Jeg fortæller, at den unge skal åbne munden og fortælle, at han eller hun ikke har lyst til at tage lattergas. Måske er der så en eller to andre i gruppen, der siger, at de faktisk heller ikke bryder sig om det. Så kan man starte en kædereaktion, hvor gruppen måske faktisk ender med at lave nogle andre ting end at tage lattergas.”

Få bragt farerne i spil

Fordi lattergasbrug ofte handler om risikovillighed, er det også vigtigt, at den unge kommer til at forstå, at det faktisk ER farligt at inhalere gassen. Det kan du fortælle, når du ved, hvorfor og hvordan den unge bruger lattergassen.

I samtalen kan du bruge det der kaldes “UGU-modellen”. En fremgangsmåde, hvor du først Undersøger, hvad den unge allerede ved, og derefter Giver informationer om lattergas, og til sidst Undersøger du, hvilket indtryk, den nye viden har gjort for den unges syn på brugen af lattergas.

Gassen ta’r pladsen – derfor er lattergas farligt