Sådan kan du tage samtalen med den unge

Få fagpersonernes gode råd med på vejen, når du er bekymret for en ung.

Artikel

Lyt i stedet for at diskutere

Når du skal tage snakken med en ung om dine bekymringer, er det vigtigt, at du er åben og lyttende. Det er ikke en god ide at forsøge at ændre på den unges holdninger og adfærd lige fra starten.
Læs mere
Lyt i stedet for at diskutere
Artikel

Det handler ofte om risikovillighed

Det er vigtigt først og fremmest at holde øje med om den unge mistrives, men med lattergas spiller risikovillighed og gruppepres også ofte en stor rolle.
Læs mere
Det handler ofte om risikovillighed